Indsamling og behandling af personoplysninger

Generel beskrivelse af selskabets indsamling og behandling af personoplysninger

Hvem er dataansvarlig?
Kronborg Flise & Pejsecenter ApS er dataansvarlig på de indsamlede personoplysninger. Kontakt Henrik Kronborg på mail@kronborgfp.dk for yderligere oplysninger.

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?
Der indsamles følgende kontaktoplysninger: navn, adresse, mailadresse og telefonnummer, som er nødvendige for at selskabet kan fremsende et tilbud samt udføre og efterfølgende fakturere det aftalte arbejde.

Hvad er formålet med behandlingen?
Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at fremsende et tilbud samt udføre og efterfølgende fakturere det aftalte arbejde.

Hvor lang tid opbevares oplysningerne?
Oplysninger slettes 5 år efter at den seneste faktura er fremsendt.

Hvilke rettigheder har den registrerede person?
Du har som registreret person ret til at få indsigt i de indsamlede personoplysninger. Du har endvidere ret til at får urigtige oplysninger berigtiget, til at få de indsamlede personoplysninger slettet, ret til få dine personoplysninger behandlet fortroligt, ret til at få de indsamlede personoplysninger udleveret digitalt, ret til at tilbagekalde tilladelsen til at behandle de indsamlede personoplysninger, ret til at gøre indsigelse med behandlingen af personoplysningerne og du har ret til at afgive en klage over behandlingen af personoplysningerne til Datatilsynet.

På hvilket juridisk grundlag behandles personoplysningerne?
Behandlingen af de indsamlede personoplysninger i forbindelse med samtykke til fremsendelse af et tilbud eller i forbindelse med indgåelsen af kontrakt på det aftalte arbejde.

Hvem videregives personoplysningerne til?
De indsamlede personoplysninger videregives ikke.